การเลี้ยงลูกให้โตมาเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับช่วงวัย และสามรถใช้ชีวิตในสังคมได้โดยไม่ต้องมีพ่อหรือแม่คอยช่วยเหลือ ถือเป็นความสำเร็จของการเลี้ยงลูก ที่พ่อแม่หลายคนต้องการ ส่วนหนึ่งในการประสบความสำเร็จนี้ มักเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเด็ก หรือในวัยที่กำลังเริ่มต้นการเรียนรู้ นั่นคืออายุ 3-12 ปี ช่วงนี้เด็กจะมีความอยากรู้อยากเห็น อย่างเช่น เด็กประถมบางคนก็อยากรู้แล้วว่าคลิปหลุดคืออะไร นอกจากเรื่องความอยากรู้อยากเห็น เด็กยังมีความพร้อมในด้านร่างกายที่จะเรียนรู้เรื่องต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น การทานอาหารด้วยตัวเอง การตากผ้าเอง หรือแม้กระทั่งการช่วยทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆ มีส่วนสำคัญที่จะทำให้ลูกเติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคม
แต่ถ้าอยากส่งเสริมพัฒนาการด้านสมองล่ะต้องทำอย่างไร? การส่งเสริมพัฒนาการด้านสมองและความคิดสร้างสรรค์ จำเป็นอย่างยิ่งที่พ่อแม่และสมาชิกในครอบครัวต้องช่วยกันส่งเสริมให้เขารู้จักคิดและทำอะไรนอกเหนือกฎเกณฑ์ ศิลปะจึงเข้ามามีส่วนช่วยในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเราจะต้องพูดถึงประโยชน์ของศิลปะเป็นอันดับแรกก่อน ว่ามีอะไรบ้าง
1. ศิลปะ ส่งเสริมจินตนาการ แต่ละครั้งที่เด็กได้วาดรูปหรือระบายสี สมองจะพัฒนาได้รวดเร็ว
2. ศิลปะ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว ลูกจะเรียนรู้ธรรมชาติได้ดีเมื่อใช้ศิลปะ
3.ศิลปะ เป็นการเก็บข้อมูลความรู้ในรูปแบบหนึ่ง ที่เด็กจะสามารถจดจำไปได้ตลอดชีวิต
4. ศิลปะ ช่วยให้ลูกสามารถคิดได้อย่างอิสระ การใช้ความคิดที่ไม่อยู่ในกรอบช่วยให้เกิดพัฒนาการ
ถึงจุดนี้ถ้าพ่อแม่ยังต้องการให้ลูกมีพัฒนาการที่ดี คำตอบคือการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และการใช้ศิลปะเข้ามาเป็นตัวกลางในการเรียนรู้ของลูก เด็กในวัยอนุบาลจะชอบระบายสี เพราะสมองจะเริ่มจดจำสีต่างๆที่มองเห็นผ่านดวงตา เด็กวัยประถมจะชอบทดลองหรือทำอะไรด้วยตัวเอง การนำศิลปะมาใช้จึงสามารถประยุกต์ได้ทุกช่วงวัย เพื่อให้ลูกสามารถพัฒนาสมองไปพร้อมๆกับความคิดสร้างสรรค์ ยิ่งเริ่มต้นเร็วเท่าไหร่ สมองของลูกก็มีโอกาสพัฒนาได้มากเท่านั้น แต่ข้อควรระวังคือ เด็กวัยประถมจะเริ่มอยากรู้อยากเห็นและอยากทดลอง ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาพูดถึงคลิปหลุดล่ะก็ พ่อแม่ต้องอธิบายอย่างเข้าใจ ไม่ดุด่า คิดซะว่าเขากำลังเรียนรู้การเป็นผู้ใหญ่ แต่ด้วยวัยของของเขา อธิบายแค่ว่า มันเป็นวิดีโอสำหรับผู้ใหญ่ ถ้าอายุยังไม่ถึงไม่ควรดู เมื่อถึงวัยแล้วจะอธิบายให้เข้าใจอย่างละเอียด แบบนี้ก็ได้ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *